Форум Контакти Партнери Публiкацiї Новини Про нас Головна

IСТОРИЧНА ДОВIДКА

ПРО СТВОРЕННЯ ХАРКIВСЬКОГО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ

15 грудня 1958 року Постановою № 248 Ради народного господарства Харківського економічного адміністративного району було організовано Бюро технічної інформації (БТІ ), а 16 січня 1960 року Постановою № 10 тієї ж Ради бюро було перетворено в Центральне бюро технічної інформації (ЦБТІ ) Харківського Раднаргоспу. Першим директором Харківського БТІ - ЦБТІ був Ткаченко Валентин Олексійович - з 1958 року по 1962 , а з 1962 року по 1965 ЦБТІ очолював Косирєв Михайло Гаврилович.

В період з середини 60-х і по 80-ті роки розвитку науково-технічної інформації з боку держави приділялася велика увага і надавалося належне фінансування на її розвиток.

Перший крок на шляху до розбудови системи НТІ був зроблений 23 грудня 1965 року, коли Постановою Ради міністрів УРСР № 1234 обласні ЦБТІ були передані до підпорядкування Держплану УРСР.

Наступним кроком у створенні державної системи НТІ була Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1967 року № 402 " Про сеть территориальных и отраслевых органов научно-технической информации", відповідно до якої в Харкові, Запоріжжі, Львові, Луганську і Одесі з філіалом в Сімферополі створюють перші п'ять міжгалузевих територіальних центрів науково-технічної та економічної інформації і пропаганди (МТЦНТЕІ) на базі існуючих органів науково-технічної інформації міністерств і відомств УРСР. З 1965 по 1979 рр. директором ЦБТІ - ХЦНТЕІ був Галкін Віктор Афанасійович.

Новостворені міжгалузеві територіальні центри науково-технічної та економічної інформації і пропаганди, а також Державну республіканську науково-технічну бібліотеку підпорядковують Українському науково-дослідному інституту науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень (УкрНДІТЕД) Держплану УРСР.

На Держплан УРСР покладається відповідальність за стан науково- технічної інформації і пропаганди в республіці; за розвиток міжгалузевих територіальних центрів інформації; за створення довідково-інформаційних фондів з урахуванням особливостей економічного розвитку республіки; за довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування підприємств і установ; за видання в установленому порядку необхідних інформаційних матеріалів, а також здійснення контролю за ефективністю використання інформаційних матеріалів про досягнення науки, техніки і передового досвіду в народному господарстві республіки.

Майже такі ж завдання тільки з урахуванням проблем розвитку регіону були поставлені і перед Харківським міжгалузевим центром науково-технічної інформації і пропаганди, який мав обслуговувати Харківську, Сумську і Полтавську області.

В тому ж 1967 року 25 грудня Наказом Держплану УРСР № 254 до складу Центра передається Центральна науково-технічна бібліотека м. Харкова, яка знаходилась в будинку Держпром. Бібліотека, яку було створено у 1897 р. рішенням ХХІІ з'їзду гірничних промисловців Півдня Росії в 1932 році одержала статус Державної науково-технічної бібліотеки. В 1936 році виділені спеціальні види технічної літератури: промислові каталоги, нормативно-технічна документація та патентний фонд. На початок війни бібліотека обслуговувала більше 11 тис. читачів, видача складала 200,00 тисяч прим. на рік. Після відновлюваного періоду у 1947 року бібліотека почала нормально обслуговувати читачів, а у 1955 році досягла довоєнного рівня. Після створення у 1967 році системи науково-технічної інформації, бібліотека входить до складу Харківського центра науково-технічної інформації.

Сам Центр не мав свого будинку і його відділи знаходились в різних місцях м. Харкова. Так керівництво, бухгалтерія, відділ кадрів, відділи НТІ з промисловості і сільського господарства знаходились на першому поверсі будинку № 3 по Московському проспекту. Відділ науково-технічної пропаганди та Рада новаторів Харківщини, а також відділ економічної інформації знаходилися в напівпідвальному приміщені по вул. Сумській № 39. Таке розташування ускладнювало роботу всієї організації і не сприяло поставленим задачам і цілям, не тільки в Харкові, а і в інших містах де працювали Центри. Тому Рада Міністрів Української РСР розпорядженням № 898-р від 16 серпня 1967 р. приймає пропозицію Держплана УРСР про будівництво будівель для міжгалузевих територіальних центрів науково-технічної інформації і пропаганди в п'яти містах країни: Харкові, Запоріжжі, Львові, Одесі і Сімферополі. Будівництво розпочалося в 1970 році, а вже 22.07.76 р. був підписаний акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію корпусу Харківського міжгалузевого територіального Центру науково-технічної інформації і пропаганди.

До 1990 року ХЦНТЕІ був підпорядкований Держплану УРСР, а з 29.12.1990 р. по 15.08.1991 р. - Державному комітету економіки Української РСР. З 16.08.1991 р. по 14.12.1992 р. - Комітету з Науково-технічного прогресу при Кабінеті Міністрів України. Згідно з наказом КНТП Кабінету Міністрів України № 26 від 09.12.1991 р. створюються Українська інформаційна корпорація "УкрІНТІ", до складу якої ввійшли всі ЦНТІ країни, які отримали назву "Центр науково - технічної та економічної інформації".

Початок 90-х років був періодом розпаду СРСР та створення нових незалежних країн, економіки яких були у важкому стані. Бюджет на утримання державних фондів НТІ та будинку не виділявся. Згідно з рішенням трудового колективу була створена організація орендарів Харківського центра науково-технічної та економічної інформації. 30 червня 1994р. організація "Харківський центр науково-технічної та економічної інформації" припинила своє існування, і її правонаступником стало "Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації". Директор ХЦНТЕІ з 1979 року по червень 1999 року - Корнієнко Євгеній Федорович.

Статус колективного підприємства організація набуває в грудні 2001 року, вже під керівництвом Рябова Євгена Володимировича, якій є директором ХЦНТЕІ з червня 1999 року по теперішній час. Згідно з рішенням зборів орендарів від 19 грудня 2001 року було створено Закрите акціонерне товариство "Харківський Центр науково-технічної та економічної інформаціі", яке не має підпорядкованості. За час пройдений від БТІ ( 1958 р.) до ЗАТ "ХЦНТЕІ" (2005р.) організація стала лідером на ринку різноманітних інформаційних послуг.

Пишiть ntei_cntei@ukr.net; ntei_cntei@mail.ru. Дзвонiть (057) 732-64-30