ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ


В теперішній час, як на міжнародному рівні, так і в Україні, оцінка об’єктів у матеріальній формі використовується у всіх галузях: страховий бізнес, ринок оренди, у тому числі державного комунального майна, майна з державною часткою, ринок банкрутств, ліквідації підприємств.

Також це ринок податкової застави, та просто застави, іпотека, реалізація заставного майна, прав вимог по договорах, у тому числі пов'язаних з роботою банків. Частково це ринок митниці, ринок відчуження (продажі фізичних і юридичних осіб, обмін, дарування, спадок, розділ майна), ринок створення компаній, міжнародного і національного аудиту, переоцінки основних та інших активів.

Оцінні роботи стають важливим складником вироблення стратегічної програми кардинальних перетворень діяльності підприємства. Оцінна діяльність у масштабах країни дозволяє отримати адекватне уявлення про національне багатство держави.

Професія оцінювача, експерта з оцінки майна не менш складна і відповідальна, ніж інші професії. Адже оцінювач, експерт з оцінки нерухомості повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Оцінка нерухомості, визначення вартості виробничої лінії на фабриці, оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії вимагає професійної роботи оцінювача. Експерт з оцінки - це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи, - все в одній особі.

Необхідно перелопатити гору бухгалтерської документації, проаналізувати нинішній стан ринку і його тенденції, провести дослідницьку роботу по базах даних, вибрати методологію розрахунку оцінки залежно від об'єкту. Одна справа оцінювати уживаний вертоліт, зовсім інше - визначати вартість збитку автотранспорту при ДТП.

Кваліфікована оцінка нерухомості – важливий чинник і інструмент регулювання ринкових відносин і стимулювання активності ринку нерухомості.

Оцінювачами можуть бути громадяни України або іноземні особи без громадянства, що склали кваліфікаційний іспит і отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача згідно з вимогами українського законодавства. Методичне регулювання оцінки майна здійснює Фонд державного майна України у відповідних нормативно-правових актах за оцінкою майна, положеннях (національних стандартах).

З початку 1995 року ХЦНТЕІ підготовлено більше 6 тисяч оцінювачів для різних регіонів України, у тому числі 3449 оцінювачів для Харківського регіону. Але при існуючому попиті на такі види послуг цього явно недостатньо. Більш того, раз на два роки сертифіковані оцінювачі, згідно законодавства, повинні проходити підвищення кваліфікації і знову атестуватися. Тим самим держава здійснює контроль за якістю наданих оцінних послуг на ринку України.

У Центрі створені унікальні методична і викладацька бази для проведення подібного навчання. Наші викладачі залучаються для проведення аналогічних навчань в Київських центрах.

Одним із основних напрямків діяльності ХЦНТЕІ є проведення короткотермінового навчання для скорішого забезпечення об’єктивних суспільних потреб у сертифікованих фахівцях з найактуальніших питань реформування економіки України за наступними напрямками і спеціальностями:
Навчальний курс базової пiдготовки
оцiнювачiв за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"

Пiдвищення квалiфiкацiї
оцiнювачiв за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"

Квалiфiкацiйний iспит "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"

Навчальний курс базової пiдготовки
оцiнювачiв за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв, у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi"

Пiдвищення квалiфiкацiї
оцiнювачiв за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв, у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi"

Квалiфiкацiйний iспит "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв, у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi"


Увага! Оцінка з метою оподаткування!


Шановні оцінювачі!
Урядовою постановою від 21 серпня 2014 р. No 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визнані такими, що втратили чинність, постанова КМУ від 4 березня 2013 р. No 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та постанова КМУ від 1 серпня 2013 р. No 501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231».
Також зазначеною постановою No 358 скасована низка наказів Фонду державного майна, які регламентували оцінку для цілей оподаткування: No 793 від 10.06.2013 р., No 794 від 10.06.2013 р., No 797 від 10.06.2013 р., No 798 від 10.06.2013 р., 799 від 10.06.2013 р.
Постанова КМУ № 358 від 21.08.2014 р.