Навчальний курс базової пiдготовки за напрямом
"Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"

Фонд державного майна України спільно з ПРАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», згідно угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з професійної підготовки оцінювачів № 199 від 22.07.2014 р.) проводить підготовку фахівців за напрямом “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та спеціалізаціями:

Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

Оцінка машин і обладнання;

Оцінка дорожніх транспортних засобів;

Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність (Оцінка товарів в обороті)

Слухачами на курсах можуть бути особи, якi мають вищу освiту.
Повна програма навчання розрахована на 15 календарних днiв.

Програма навчання за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"


Викладання ведеться провідними українськими спеціалістами з оцінки нерухомості, працівниками Фонду держмайна, юристами, економістами, інженерами-будівельниками, представниками саморегулівних організацій оцінювачів.

По закiнченню навчання слухачi проходять тестування, пiсля якого видається свiдоцтво про навчання за даним напрямом.

Фiзичнi особи, якi прослухали курс базової пiдготовки за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi" проходять стажування на протязi одного року.

Пiсля закiнчення стажування i надання необхiдних документiв фiзична особа допускається до складання квалiфiкацiйного iспиту квалiфiкацiйного iспиту i у разi успiшної здачi отримує квалiфiкацiйне свiдоцтво, затверджене Фондом державного майна України.

Вартiсть навчання одного спецiалiста договiрна:

4250,00 грн.,
ПДВ 850,00 грн.,
всього 5100,00 грн.

Вказана вартiсть передбачає:
навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування; тестування та видачу посвiдчення про навчання.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства. Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку (зразок додається).

Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:

1. Копiю паспорта 1,2,11 стор.
2. Копiю диплома про вищу освiту.
3. Документ, що пiдтверджує оплату за навчання та тестування.

Наш розрахунковий рахунок: 26006131818 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805, код ОКПО 02736461,
з позначкою "За навчання ПІБ".
Наша адреса:
61010, м. Харкiв, проспект Гагарiна, 4, ПРАТ "ХЦНТЕI"
Проїзд:
метро до станцiї проспект Гагарiна.
Контактнi телефони/Факси:
(057) 732-83-42, 732-74-61, 732-74-71, 7199-823
Моб.:
063-99-46-008, 093-96-01-926, 063-158-13-94
E-mail:
ntеi_cntеi@ukr.net

Кожний учасник отримує бухгалтерський комплект документiв - оригiнали документiв: договiр, акт, рахунок.