ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ
оцiнювачiв за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"


Відповідно Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні”. Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Харківський центр науково-технічної та економічної інформації пропонує оновлену програму з підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», затверджену Фондом державного майна України на перше півріччя 2016 року на виконання наказу ФДМУ №1886 від 09.12.2015 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України».

Нова програма з підвищення кваліфікації передбачає вивчення проблем з різних точок зору, проведення діалогу-дискусії, обговорення суперечливих питань в оцінці, звернення уваги на нез’ясовані проблеми та завершується заняттям у формі круглого столу.

Програма пiдвищення квалiфiкцаiї за напрямом
"Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi"


Викладання ведеться провідними українськими спеціалістами з оцінки майна, працівниками Фонду держмайна, юристами, економістами, інженерами-будівельниками. Також залучаються члени саморегулівних організацій: ВГО «Українське товариство оцінювачів»; ВГО «Спілка оцінювачів землі»; «Союзу експертів України».

По закінченню підвищення кваліфікації слухачам видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за даним напрямом.

Вартiсть пiдвищення квалiфiкацiї одного спецiалiста договiрна
1050,00 грн,
ПДВ - 210,00 грн.
Всього - 1260,00 грн.Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку

Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:

1. Копію паспорта 1,2,11 стор.
2. Документ, що підтверджує оплату за навчання.
3. Копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (сертифікату).
4. Копію свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Наш розрахунковий рахунок:
26006131818 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805,
код ОКПО
02736461, з позначкою “За навчання ПІБ”.
Наша адреса:
61010, м. Харкiв, проспект Гагарiна, 4, ПРАТ "ХЦНТЕI"
Контактнi телефони/факси:
: (057) 732-83-42, 732-74-61, 732-74-71, 7199-823
Моб.:
. 063-99-46-008, 093-96-01-926, 063-158-13-94
E-mail:
ntеi_cntеi@ukr.net

Кожний учасник
отримує бухгалтерський комплект документiв - оригiнали документiв: договiр, акт, рахунок.