Харкiвський ЦНТЕI є офiцiйним агентом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (Агентська угода № 044 вiд 24.12.2012 р. з Генеральним агентом- Українським науково-дослiдним i учбовим центром проблем стандартизацiї, сертифiкацiї i якостi) з розповсюдження копiй документiв на паперовому носiї.

ДСТУ-буд.

До уваги користувачiв! Пошук ведеться українською та росiйською мовами.