Харкiвський ЦНТЕI є офiцiйним агентом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (Агентська угода № 044 вiд 24.12.2012 р. з Генеральним агентом- Українським науково-дослiдним i учбовим центром проблем стандартизацiї, сертифiкацiї i якостi) з розповсюдження копiй документiв на паперовому носiї.

ДСТУ

До уваги користувачiв! Пошук ведеться українською та росiйською мовами.


Каталог
ДСТУ
ДСТУ ISO
ДСТУ EN
ДСТУ ГОСТ
ДСТУ IEC
ДСТУ iншi
Всi бази даних
Роз'яснення щодо перекладу міжнародних стандартів, прийнятих методом підтвердження
"Запит до ДП «УкрНДНЦ»"
"Відповідь"