Охорона працi


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
2.Вимоги до работодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів: НПАОП 0.00-7.13-14

22,80
3.Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 (Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-8.18-04) НПАОП 0.00-7.10-07

57,00
4.Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

22,80
5.Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці

57,00
6.Инструкция о порядке выдачи разрешения на работу аттестационной комиссии по аттестации сварщиков

30,00
7.Инструкция по заполнению Карты условий труда при проведении аттестации рабочих мест

30,00
8.Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об"єктах

57,00
9.Інструкція зі статистики кількості працівників

30,00
10.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

57,00
11.Інструкція про порядок зупинки експлуатації об"єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці ДНАОП 0.00-5.13-94

22,80
12.Інструкція про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки

57,00
13.Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

57,00
14.Методика ідентифікації потенційно небезпечних об"єктів

69,00
15.Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці: ДНАОП 0.00-6.03-94

30,00
16.Методические рекомендации для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда: Утв. Минтруда Украины №41 от 01.09.92 г.

57,00
17.Методичні рекомендації щодо визначення робочих місць

30,00
18.Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій

69,00
19.Обучение, инструктаж и проверка знаний работников предприятий, учреждений и организаций Минэнерго Украины по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования. ГКД 34.12.102-95

69,00
20.Общая документация, регулирующая организационные функции по охране труда при создании предприятия и в процессе его деятельности

22,80
21.Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці: ДНАОП 0.00-8.06-94

30,00
22.Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

57,00
23.Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх .

87,60
24.Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

165,00
25.Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат

22,80
26.Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов"язковим профілактичним медичним оглядам

57,00
27.Перелік робіт з підвищеною небезпекою 2005р.

30,00
28.Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

22,80
29.Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов"язаних з негативним впливом на здоров"я шкідливих виробничих факторів

22,80
30.Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві і ремонті газопроводів з поліетиленових труб

30,00
31.Положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

30,00
32.Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування

57,00
33.Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України

22,80
34.Положення про моніторинг потенційно небезпечних об"єктів

22,80
35.Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

30,00
36.Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

30,00
37.Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві

22,80
38.Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об"єктів

30,00
39.Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

22,80
40.Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту : НПАОП 0.00-4-01-08

57,00
41.Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (зміни 2006 р.)

22,80
42.Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

57,00
43.Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов"язаним з роботами зі шкідливими а важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки.

57,00
44.Положення про професійне навчання кадрів на виробництві

30,00
45.Положення про розробку інструкцій з охорони праці

57,00
46.Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об"єднань, установ і організацій

22,80
47.Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

87,60
48.Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-6.08-07

30,00
49.Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю

22,80
50.Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

22,80
51.Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами: НПАОП 0.00-4.05-03

57,00
52.Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

30,00
53.Порядок застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

22,80
54.Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод

22,80
55.Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

30,00
56.Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. (зміни 2007 р.)

30,00
57.Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці: НПАОП 00.0-6.01-04

30,00
58.Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

22,80
59.Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт НПАОП 0.00-6.06-06

22,80
60.Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

30,00
61.Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: НПАОП 00.0-6.02-04

112,20
62.Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

57,00
63.Порядок сертифікації фахівців з неруйнівного контролю: НПАОП 0.00-1.63-13

57,00
64.Правила аттестации сварщиков. ДНАОП 0.00-1.16-96.

57,00
65.Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

57,00
66.Правила внутрішнього трудового розпорядку

30,00
67.Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи: ДНАОП 9.2.30-1.01-02

57,00
68.Правила охорони життя людей на водних об"єктах України

69,00
69.Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу: НПАОП 93.01-1.04-97

69,00
70.Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень НПАОП 93.0-1.06-97

69,00
71.Правила охорони праці в архівних установах

57,00
72.Правила охорони праці в деревообробній промисловості (2005 р.)

112,20
73.Правила охорони праці в металургійній промисловості

123,00
74.Правила охорони праці в содовій промисловості

69,00
75.Правила охорони праці для видавництв і редакцій. ДНАОП 8.7.10-1.01-96.

69,00
76.Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

81,00
77.Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

69,00
78.Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

57,00
79.Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

87,60
80.Правила охорони праці для перукарень: ДНАОП 9.0. 30-1.07-97

30,00
81.ПРАВИЛА охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

81,00
82.Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

81,00
83.Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості

69,00
84.Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

57,00
85.Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів: ДНАОП 1.6.10-1.02-00

96,00
86.Правила охорони праці для працівників кар"єроуправлінь

69,00
87.Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

168,00
88.Правила охорони праці для працівників морських рибних портів: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.12.2006 N 12

96,00
89.Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

96,00
90.Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості

57,00
91.Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва

69,00
92.Правила охорони праці для швейного виробництва

57,00
93.Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден: НПАОП 05.0-1.02-07

205,20
94.Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 2007 р.

96,00
95.Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

69,00
96.Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

69,00
97.Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин 2010

30,00
98.Правила охорони праці під час зварювання металів: НПАОП 28.52-1.31-13

57,00
99.Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

96,00
100.Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями: НПАОП 0.00-1.71-13

101.Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об"єктах дорожнього господарства ДНАОП 5.1.14-1.01-96

165,00
102.Правила охорони праці при виробництві взуття

69,00
103.Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

69,00
104.Правила охорони праці при роботах щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури: ДНАОП 9.0.30-1.09-97

87,60
105.Правила охорони праці при термічній обробці металів 2007

102,60
106.Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

87,60
107.Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів

69,00
108.Правила охорони праці у вовняному виробництві

81,00
109.Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09

133,80
110.Правила охорони праці у метизному виробництві

87,60
111.Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

87,60
112.Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві

123,00
113.Правила охорони праці у трубному виробництві

81,00
114.Правила охорони праці у феросплавному виробництві

87,60
115.Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

87,60
116.Правила охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин. ДНАОП 0.00-1.31-99

96,00
117.Правила охраны труда для работников производств убоя и первичной обработки животноводческого сырья: ДНАОП 1.8.20-1.07-99

102,60
118.Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли: ДНАОП 7.1.00-1.03-96: НПАОП 51.0-1.03-96

133,80
119.Правила охраны труда при эксплуатации прачечных и бань: ДНАОП 9.0.30-1.06-97. НПАОП 93.0-1.06-97

30,00
120.Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

57,00
121.Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України 05.10.2005 № 308/519

102,60
122.Про дорожній рух: Закон України

57,00
123.Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон1999 року Зміни 2007

81,00
124.Про ідентифікацію та декларування безпеки об"єктів підвищеної небезпеки

69,00
125.Про об"єкти підвищеної небезпеки:Закон України

30,00
126.Про охорону праці: Закон України

57,00
127.Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: Постанова КМУ N 70 від 31.01.2007 (працевлаштування інвалідів)

57,00
128.Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві: МНС 2006

30,00
129.Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці: Держгірпромнагляд 2008 р.

30,00
130.Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

22,80
131.Типова форма контракту з працівником:

22,80
132.Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ: ДНАОП 0.00-5.11-85

69,00
133.Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об"єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці: ДНАОП 0.00-4.19-94

22,80
134.Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці: НПАОП 0.00-4.11-07 Замість: НПАОП 0.00-4.11-93

22,80
135.Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці

22,80
136.Типове положення про кабінет охорони праці

30,00
137.Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07

22,80
138.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: НПАОП 0.00-4.12-05 (зміни 2007р.)

69,00
139.Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

22,80
140.Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

22,80
141.Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

30,00
142.Форми трудового договору між працівником і фізичної особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичної особою

22,80

Замовити