Устаткування


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
2.Временные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и военно-промышленного комплекса Украины. Фонды времени работы оборудования и рабочих. ВНТП 18-95

81,00
3.Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об"єктах: ДНАОП 0.00-5.12-01

30,00
4.Методика проведення технічного огляду пасажирських і вантажних ліфтів вантажопідйомністю до 1000 кг зі швидкістю руху до 1 м/с включно без завантаження кабіни випробувальним вантажем. КД 36.1-004-2000.

69,00
5.Методическое пособие по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте

183,00
6.Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів: КД 36.1-001-2000

30,00
7.Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій ДНАОП 0.00-4.33-99

87,60
8.Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації

30,00
9.Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-8.18-04

30,00
10.Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

57,00
11.Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

30,00
12.Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

57,00
13.Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. ДНАОП 1.1.10-1.04-01

112,20
14.Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

183,00
15.Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00-1.01-07 ЗАМІНЯЄ ДНАОП 0.00-1.03-02

183,00
16.Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. 2008 р.

183,00
17.Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів: НПОАП 0.00-1.22-08

112,20
18.Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 0С: ДНАОП 0.00-1.26-96

246,00
19.Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

112,20
20.Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском: НПАОП 0.00-1.59-87

102,60
21.Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках: НПАОП 0.00-1.12-84 (рос. мовою)

22,80
22.Правила нагляду та підтримання в робочому стані стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей: НД 7214 У 95120-157-97

30,00
23.Правила обов"язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції.

96,00
24.Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

69,00
25.Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр–95

112,20
26.Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

57,00
27.Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПН АЭ Г-7-008-89 ДНАОП 0.04-1.05-90

112,20
28.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. НПАОП 0.00-1.60-66.

129,00
29.Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД). ДНАОП 0.00-1.01-74.

69,00
30.Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах. ДНАОП 0.00-1.14-70

57,00
31.Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов НПАОП 0.00-1.13-71

57,00
32.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: НПАОП 0.00-1.11-98

112,20
33.Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем.

30,00
34.Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов. НАОП 5.1.11-1.28-74

57,00
35.Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов ДНАОП 0.00-1.06-77

57,00
36.Правила устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов. ДНАОП 0.00-1.18-98.

87,60
37.Правила устройства, содержания и освидетельствования наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров) ДНАОП 0.00-1.05-54

57,00
38.Примерная инструкция по охране труда при обслуживании баллонов, предназначенных для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов, в том числе взрывоопасных и токсичных

22,80
39.Рекомендації по проектуванню дахових і прибудованих котельних установок та установлення побутових тепло генераторів, працюючих на природному газі (посібник до СНиП 11-35-76)

57,00
40.Сборник правил и требований безопасности по материалам стандартов ИСО, включенных в «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ДНАОП № 0-1.03-93).

81,00
41.Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском

81,00
42.Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

22,80
43.Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів

69,00
44.Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском

87,60
45.Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску

57,00
46.Технічний регламент з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності

22,80
47.Технічний регламент з підтвердження відповідності неавтоматичних зважувальних приладів

57,00
48.Технічний регламент ліфтів: 2009р. зі змінами 2013 р.

57,00
49.Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

57,00
50.Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском

57,00
51.Типова iнструкцiя для операторiв (машинiстiв) парових та водогрiйних котлiв. ДНАОП 0.00-5.10-96.

69,00
52.Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, якi здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажно-пiдiймальних кранів: ДНАОП 0.00-5.20-94.

22,80
53.Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (ДНАОП 0.00-5.06-94).

22,80
54.Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажно-пiдiймальних кранів в справному станi: ДНАОП 0.00-5.07-94.

22,80
55.Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранiв: ДНАОП 0.00-5.05-95.

30,00
56.Типова інструкція з безпечного ведення робот для стропальників (зачіплювачів), якi обслуговують вантажно-пiдiймальнi крани: ДНАОП 0.00-5.04-95

22,80
57.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых): ДНАОП 0.00-5.18-96.

30,00
58.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов: ДНАОП 0.00-5.19-96.

30,00
59.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов: ДНАОП 0.00-5.03-95

30,00

Замовити