Зв"язок


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Iнструкцiя провiдника-електромонтера поштового вагона:

30,00
2.Методи вимiрювань та обчислення показникiв якостi встановлення з"єднань. Р 45-006-986

69,00
3.Методи вимiрювань та обчислення показникiв якостi обслуговування викликiв Р 45-005-98

57,00
4.Обладнання абонентське. Вимоги та методи випробувань стiйкостi до зовнiшнiх впливiв (грозовi розряди, високовольтнi лiнiї електропостачання та контакт з електромережею) Р 45-004-98

57.00
5.Обладнання електрозв"язку комутацiйне. Вимоги та методи випробувань стiйкостi до зовнiшнiх впливiв (грозовi розряди, високовольтнi лiнiї електропостачання та контакт з електромережею) Р 45-003-98

69,00
6.Органiзацiя волоконно-оптичних систем передавання двостороннього зв"язку по одному свiтловоду для мiських мереж зв"язку. Р 45-009-99

69,00
7.Положение о системе управления пожарной безопасностью в отрасли связи: НАПБ 02.020-2000

30,00
8.Положення з питань обстеження, оцiнки технiчного стану, паспортизацiї та поточної експлуатацiї будiвель та споруд галузi зв"язку

96,00
9.Правила безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания

112,20
10.Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания: ДНАОП 5.2.30-1.07-96

246,00
11.Правила безопасности при работах на станциях проводного вещания

96,00
12.Правила безопасности при работах на телефонних и телеграфных станциях ДНАОП 5.2.30-1.08-96

168,00
13.Правила охраны линий связи: Пост КМУ от 29 января 1996 г. N 135

30,00
14.Правила пожарной безопасности в отрасли связи: НАПБ В.01.053-2000/520 Правила пожежної безпеки в галузi зв"язку

96,00
15.Системи захисту станцiйного обладнання мiсцевих мереж зв"язку вiд небезпечних впливiв. Рекомендацiї щодо модернiзацiї iснуючих систем захисту станцiйного обладнання мiсцевих мереж зв"язку вiд небезпечних впливiв. Р 45-001-96

57,00
16.Системи передачi цифровi. Вимоги та методи випробувань стiйкостi до зовнiшнiх впливiв (грозовi розряди, високовольтнi лiнiї електропостачання та контактна мережа залiзниць)Р 45-002-98

69.00
17.Типовi норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам зв"язку:

5700

Замовити