Навчання фахiвцiв у сферi публічних закупiвель


Навчальний курс базової пiдготовки
фахiвцiв за напрямом "Публічні закупiвлi в Українi"

Пiдвищення квалiфiкацiї
фахiвцiв за напрямом "Правовi та практичнi аспекти публічних закупiвель"Орiєнтовний графiк проведення курсiв у другому півріччі 2017 року.


Iнформацiйно-консультацiйний практикум на тему: