ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ ФAХIВЦIВ У СФЕРI ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

Програма пiдвищення квалiфiкацiї розрахована на 2 календарних днi.

Викладання ведеться провiдними українськими спецiалiстами - викладачами у сферi державних закупiвель.

По закiнченню навчання слухачi проходять тестування, пiсля успiшного проходження якого видається сертифiкат державного зразка.

Вартiсть навчання одного представника вiд органiзацiї становить:

780,00 грн.,
у т.ч. ПДВ 20% 130,00 грн.


Вказана вартiсть навчання передбачає
навчання; забезпечення слухачiв нормативно - правовими матерiалами з питань державних закупiвель iз останнiми змiнами; одноразове харчування; тестування та видачу сертифiкату державного зразка.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства. Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну -заявку (зразок додається).


Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:
1. Заявку.
2. Копiю 1 стор. паспорта.
3. Гарантiйний лист.


Наша адреса:
61010, м. Харкiв, проспект Гагарiна, 4, ПРАТ "ХЦНТЕI"
Факси:
(057) 732-83-42, 754-59-82, 732-74-61, 732-74-71.
E-mail:
ntei_cntei@ukr.net ; ntei_cntei@mail.ru