ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ ЗА НАПРЯМОМ
"ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦIНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК"

Вiдповiдно Закону України "Про оцiнку земель" вiд 11 грудня 2003 року N1378-IV, оцiнювачi зобов'язанi
один раз на два роки проходити курс пiдвищення квалiфiкацiї

Програма пiдвищення квалiфiкацiї за напрямом "Експертна грошова оцiнка земельних дiлянок"

розрахована на 4 календарних днi.

Викладання ведеться провiдними українськими спецiалiстами по земельних ресурсах, юристами, економiстами. Пiсля закiнчення навчання слухачi проходять тестування, пiсля якого видається посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї за напрямом "Експертна грошова оцiнка земельних дiлянок

Вартiсть навчання одного спецiалiста договiрна:

1416,67 грн.,
ПДВ 283,33 грн.,
всього 1700,00 грн.

Вказана вартiсть передбачає:
навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування; брейк-кофе, тестування та видачу посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства. Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку


Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:


1. Копiю паспорта.
2. Копiю сертифiката або квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача.
3. Копiю посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї.
4. Фото 3 х 4.
5. Документ, що пiдтверджує оплату за навчання.
6. Копiю свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ (якщо органiзацiя є платником ПДВ).