Фінансовий моніторинг

List of documents for registration
  • Копія паспорта ( 1, 2, 11 стор.)
  • Диплом про вищу освіту (копія)
  • Копія свідоцтва про одруження (у разі видачі диплома на дівоче прізвище)
  • Ідентифікаційний код (копія)
  • Копія свідоцтва платника ПДВ (при наявності)

У сучасних умовах створення та ефективне функціонування повномасштабної системи протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму є питанням національної безпеки кожної держави. У більшості країн, у тому числі й в Україні, ця система отримала назву системи фінансового моніторингу.

Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів, до яких належать суб’єкти первинного фінансового моніторингу та суб’єкти державного фінансового моніторингу.

Фондові біржі, компаній з управління активами та інші професійні учасники фондового ринку відносяться до суб’єктів первинного інансового моніторингу державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства розробляють, впроваджують та постійно оновлюють правила фінансового моніторингу, програми його здійснення та інші внутрішні документи, що вимагає від відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу постійно вдосконалювати та підтримувати необхідний рівень їх знань.

Для забезпечення належного рівня підготовки таких фахівців ПРАТ «ХЦНТЕІ», на підставі Ліцензії МОН України та за договором з Держфінмоніторингом України, проводить:
навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання та нагляд за якими здійснює НКЦПФР.

Курс навчання та підвищення кваліфікації проводиться за освітньою програмою розробленою відповідно до діючого законодавства та погодженою з Держфінмоніторингом України та НКЦПФР.

Наш навчальний заклад має великий досвід щодо організації та проведення такого заходу. Починаючи з 2004 року щорічно проводиться вище вказане навчання та підвищення кваліфікації. За період з 2004 р. по 2019 р. підготовлено 1272 фахівця з питань фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку.

До викладання на курсах залучаються викладачі які мають великий практичний досвід в галузі проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, в тому числі співробітники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, юристи, економісти.

Після навчального курсу підготовки видається свідоцтво про навчання з питань фінансового моніторингу, на підставі якого особа має право складати кваліфікаційний іспит.

Після успішного складання іспиту слухачі отримують відповідний сертифікат.

Documents to download
doc
Освітня програма перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу