Regulatory and technical documentation

Official making of regulatory document copies

  • національні стандарти України (ДСТУ)
  • стандарти, гармонізовані з міжнародними та европейськими (ДСТУ ISO, ДСТУ IEC, ДСТУ EN)
  • національні стандарти у галузі будівництва (ДСТУ Б)
  • державні будівельні норми (ДБН)
  • республіканські стандарти (РСТУ)
  • міждержавні стандарти (ГОСТ)
  • та інші документи, що діють на території України

Актуалізація нормативних документів

Приведення нормативних документів підприємства у відповідність до нормативних документів національного фонду шляхом внесення змін та поправок

Інформація про нові видання стандартів