Експертна оцінка майна, майнових прав та бізнесу на території України

ПРАТ «ХЦНТЕІ» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України та Угоди з Фондом державного майна України професійно та успішно займається навчанням оцінювачів. За роки проведення навчання у нас сформувався колектив високопрофесійних викладачів, які допоможуть максимально і ефективно підготуватися до іспиту.

Обов'язково оцінка майна проводиться у випадках

 • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності; 
 • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
 • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства; 
 • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
 • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
 • оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою;
 • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом; 
 • застави державного та комунального майна, внесення державними науковими установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств; 
 • відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю;
 • визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін; 
 • в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Серед переваг роботи оцінювача можна виділити: високу оплату праці, відносно вільний графік роботи, а також постійну затребуваність його послуг.

 

Для того, щоб отримати професію оцінювача потрібно:

 • мати закінчену вищу освіту; 
 • не мати судимість за корисливі злочини;
 • пройти навчання за програмою базової підготовки за обраним напрямом;
 • пройти стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності;
 • скласти кваліфікаційний іспит.

 

Базова підготовка оцінювачів здійснюється за напрямами:

Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
1.2 Оцінка машин і обладнання.
1.3 Оцінка колісних транспортних засобів.
1.4 Оцінка літальних апаратів.
1.5 Оцінка судноплавних засобів.
1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

 

Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізаціями:

2.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).
2.2 Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Після навчання ПРАТ «ХЦНТЕІ» кожному слухачу пропонує перелік ведучих фірм для проходження стажування.

Important info

На момент складання кваліфікаційного іспиту фізична особа повинна мати диплом про здобуття базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, або спеціаліста, або магістра не залежно від спеціальності, зазначеної в дипломі. Запрошуємо фізичних осіб з вищою освітою, а також студентів. При цьому студенти пройдуть весь комплекс навчання на наших курсах та стажування одночасно зі здобуттям вищої освіти, а кваліфікаційний іспит складатимуть вже маючи диплом бакалавра, або спеціаліста, або магістра, що створить умови швидко знайте достойне місце роботи.

Documents to download
docx
Програма курсу базової підготовки за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
docx
Програма курсу базової підготовки за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»
doc
Типовий договір про організацію стажування за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
docx
Типовий договір про організацію стажування за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»
docx
Перелік питань за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
doc
Перелік питань за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»
docx
Вимоги до бази стажування