Експертна оцінка майна, майнових прав та бізнесу на території України

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні” оцінювачі зобов’язані не менше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію. Невиконання цієї вимоги є підставою для призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Підвищення кваліфікації оцінювачів здійснюється за напрямами:

Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
1.2 Оцінка машин і обладнання.
1.3 Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4 Оцінка літальних апаратів.

1.5 Оцінка судноплавних засобів.

1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізаціями:

2.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2 Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Підвищення кваліфікації проводять висококваліфіковані спеціалісти. Під час лекцій слухачі отримують інформацію про:

  • актуальні зміни до законів, нормативно-правових актів України та міжнародних стандартів, що регламентують діяльність оцінювачів майна, майнових прав та бізнесу, а також особливостям їх застосування;

  • найбільш актуальні проблеми в оцінці нерухомого майна; машин і обладнання; колісних транспортних засобів; літальних апаратів; судноплавних засобів; рухомих речей; цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів; прав на об'єкти інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення;

  • найчастіші помилки у звітах, виявлення їх причин;

  •  інші питання.

В останній день навчання з підвищення кваліфікації оцінювачі проходять заняття у формі круглого столу, на якому відбувається обмін досвідом, висвітлюються актуальні проблемні питання.

При проходженні оцінювачем підвищення кваліфікації

термін дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача подовжується на 2 роки від дати, зазначеної на посвідченні про підвищення кваліфікації, про що вносяться відомості до Державного реєстру оцінювачів майна.

Документи для завантаження

Програма курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»

Програма курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Important info

При підвищенні кваліфікації дистанційно є обов'язкове тестування!

Documents to download
doc
Програма курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
doc
Програма курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»