Експертна оцінка майна, майнових прав та бізнесу на території України

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача набувають фізичні особи, які

 • мають закінчену вищу освіту;
 • пройшли навчання за обраними спеціалізаціями в рамках базової підготовки за напрямами «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»;
 • пройшли стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію;
 • успішно склали Кваліфікаційний іспит.

За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за два тижні до закінчення терміну стажування оцінювач-стажист подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання за відповідним напрямом оцінки, заяву про допущення до іспиту та здійснює його оплату. У заяві зазначаються спеціалізації в межах напряму, відповідно до якого проходило стажування і за якими стажист бажає скласти кваліфікаційний іспит.

Перелік документів для складання іспиту

 • перелік звітів, у підготовці яких оцінювач-стажист брав участь, завірений керівником стажування та печаткою бази стажування;
 • календарний план та програму стажування, завірені керівником стажування;
 • звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за яким проводилось навчання, складений державною мовою
 • свідоцтво та копія свідоцтва про навчання
 • фото 3х4 (кольорове)
 • позитивна рекомендація керівника стажування
 • звіт про виконання календарного плану, завірений керівником стажування;  копія паспорта (1, 2 стор.)
 • копія платіжного доручення

На основі наданих оцінювачем-стажистом вищезазначених документів навчальний заклад включає його до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит, і надає його Голові Екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом відповідей на питання екзаменаційного білету.

Якщо оцінювач-стажист не склав іспит, він може повторно його складати не раніше, ніж через один місяць від дати попереднього іспиту.

Кваліфікаційне свідоцтво видається ФДМУ та навчальним закладом у двотижневий строк на підставі поданих до ФДМУ документів, передбачених Положенням про роботу Екзаменаційної комісії.

Документи для завантаження

ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва. (після складання іспиту надається до ФДМУ)

Documents to download
pdf
ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії
pdf
Перелік питань до кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
pdf
Перелік питань до кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».
pdf
Заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва. (після складання іспиту надається до ФДМУ)