Експертна грошова оцінка земельних ділянок

Contact info
Kharkiv, Haharina avenue, 4
List of documents for registration
  • Копія паспорта (1,2,11 стор.)
  • Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (або сертифіката)
  • Копія попереднього посвідчення про підвищення кваліфікації (при наявності)
  • Фото 3х4 (кольорове)

   Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

   Підвищення кваліфікації проводять висококваліфіковані спеціалісти.
   Під час лекцій слухачі отримають інформацію щодо

•    актуальних змін до законів, нормативно-правових актів України та міжнародних стандартів, що регламентують діяльність з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також особливостям їх застосування;
•    стану та перспектив розвитку первинного та вторинного ринку землі, актуальних особливостей фінансово-правових аспектів їх функціонування; 
•    аналізу найчастіших помилок у звітах, виявлення їх причин;  
•    інші питання.
При проходженні оцінювачем підвищення кваліфікації
термін дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача подовжується на 2 роки від дати, зазначеної на посвідченні про підвищення кваліфікації, про що вносяться відомості до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Для внесення інформації до Реєстру оцінювач подає Держгеокадастру:

•    заяву для внесення інформації про підвищення кваліфікації до держреєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
•    нотаріально засвідчену копію кваліфікаційного свідоцтва, а у разі підвищення кваліфікації - копію відповідного посвідчення;
•    довідку з місця роботи.
 

Important info

ENGLISH

Documents to download
pdf
Програма курсу підвищення кваліфікації за напрямом «Експертна грошова оцінка земельних ділянок»