Фондовий ринок

Право на отримання сертифіката для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку набувають фізичні особи, які:

•  мають кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності;       

•  не були за вироком суду позбавлені права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

•  не мають судимісті не погашеної, не знятої в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності;

•  мають бездоганну ділову репутацію.

 

Наш навчальний заклад, за договором з НКЦПФР, проводить кваліфікаційний іспит за наступними спеціалізаціями:

  • торгівля цінними паперами;
  • депозитарна діяльність;
  • управління активами;
  • головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку.

 

За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит до екзаменаційної комісії ПРАТ «ХЦНТЕІ» подається Заява на іспит та Документи для участі у кваліфікаційному іспиті.

На основі наданих особою вищезазначених документів навчальний заклад включає її до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційний іспит відбувається відповідно до Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку.

Особливості атестації для деяких категорій фахівців фондового ринку.

Перелік питань для підготовки до складання іспиту, розроблених Українським інститутом розвитку фондового ринку (УІРФР) - навчально-методичним центром НКЦПФР можна переглянути за посиланням: http://www.usmdi.org/attestation/index.php

Після успішного складання іспиту, за рішенням екзаменаційної комісії, видається кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації.

Documents to download
docx
Порядок роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку
docx
Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку
docx
Особливості атестації для деяких категорій фахівців фондового ринку
docx
Додаткові вимоги до освіти