Фондовий ринок

List of documents for registration
 • Копія паспорта ( 1, 2 стор.)
 • Диплом про вищу освіту (копія)
 • Копія свідоцтва про одруження (у разі видачі диплома на дівоче прізвище)
 • Ідентифікаційний код (копія)
 • Сертифікат фахівця ФР, дія якого продовжується (копія)
 • Документ, що підтверджує трудові відносини за останні 3 роки з професійним учасником фондового ринку (копія або витяг з трудової книжки – у разі роботи за основним місцем роботи; копія наказу про призначення – у разі роботи за сумісництвом) (копія)
 • Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, виданої НКЦ��ФР, юридичній особі, в якій працює заявник (копія)
 • Для керівника додатково протокол про призначення (копія)
 • Копія свідоцтва платника ПДВ (при наявності)

Світовий досвід свідчить, що професіоналу потрібно регулярно піклуватися про підвищення своєї кваліфікації. Для фахівців, що працюють на ринках капіталу, існує  об'єктивна необхідність постійного і системного підвищення кваліфікації для  забезпечення довіри та підвищення рівня захисту інвесторів, а також для сприяння конкуренції на фондовому ринку.

    Для продовження дії сертифіката фахівців фондового ринку та  для підвищення рівня професіоналізму  наш заклад проводить скорочене навчання з відповідних спеціалізацій:

 • торгівля цінними паперами;
 • депозитарна діяльність;
 • управління активами.

Право на навчання за скороченою програмою мають особи:
•  які мають стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх трьох років та чинний сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за тим самим видом діяльності;
•  які мають освіту рівня не  нижче  ніж  "спеціаліст"  або  "магістр" за  однією  з спеціальностей  відповідно  до   додаткових вимог до освіти. 

    Ці вимоги до освіти не застосовуються до осіб, які мають загальний  стаж  роботи  на  фондовому  ринку  за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев’яти років (копії відповідних сертифікатів та документи, що підтверджують відповідний стаж роботи, додаються до пакету документів).
•  які мають сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше одного року

 

Програма навчання включає лекції, практичні заняття, враховує останні зміни у законодавстві та здійснюється за затвердженими навчальними програмами розробленими згідно Рішень НКЦПФР.

Ми надаємо можливість отримати не тільки хороші знання предмета чи галузі, а й вміння використовувати ці знання на практиці у роботі.

 

Після навчального курсу підготовки видається свідоцтво про скорочене навчання з відповідної спеціалізації, на підставі якого особа має право складати кваліфікаційний іспит для одержання кваліфікаційного свідоцтва.

Documents to download
docx
Програма курсу скороченого навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами
docx
Програма курсу скороченого навчання фахівців з питань депозитарної діяльності
docx
Програма курсу скороченого навчання фахівців з питань управління активами
docx
Програма курсу скороченого навчання фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів
docx
Програма курсу скороченого навчання фахівців з питань діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
docx
Перелік актів законодавства скороченої програми навчання з питань торгівлі цінними паперами
docx
Перелік актів законодавства скороченої програми навчання з питань депозитарної діяльності
docx
Перелік актів законодавства скороченої програми навчання з питань управління активами
docx
Перелік актів законодавства скороченої програми навчання з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів
docx
Перелік актів законодавства скороченої програми навчання з питань діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
docx
Викладачі
docx
Додаткові вимоги до освіти